THỂ LỆ CUỘC THI

7 tuần tập luyện cùng Huấn luyện viên

5 lần kiểm tra chỉ số cơ thể

ĐĂNG KÝ THAM GIA

ĐO INBODY LẦN ĐẦU

ĐO INBODY LẦN 2

ĐO INBODY LẦN 3

ĐO INBODY LẦN 4

ĐO INBODY CUỐI KỲ

GALA TRAO GIẢI

12/11/2021

25/11/2021

06/12/2021

16/12/2021

30/12/2021

11/01/2022

13/01/2022

10:00 - 12:00 và 13:00 - 20:00

Inbody lần cuối (LẦN 5): Trước 19:00 ngày 11/01/2022

Kết quả chung cuộc sẽ được tính từ kết quả Inbody lần 01 và lần 05 (hoặc Inbody lần cuối cùng).

Từ ngày 18/11/2021 - 22/11/2021

Đăng ký từ 28.000.000 VND tập cùng Huấn Luyện Viên hoặc gói Kickfit/ Căng cơ

Kết quả dựa trên chỉ số inbody lần 1 & lần cuối cùng.

"Dành cho 100 người đầu tiên đăng ký gói Huấn Luận Viên/ Kickfit/ Căng Cơ từ 40.000.000 VND trở lên"